• 1
  • 2
  • 3

Polmos stawia na jakość

Wódka lub SPIRYTUS REKTYFIKOWANY ze stalowowolskiej Wytwórni Wódek "Polmos Warszawa" zanim trafią do sklepu, poddawane są wielokrotnej kontroli na etapie produkcji.
Tylko taka dbałość o wyrób sprawia, że kupując wódkę "VICTORY", "WĘDKARSKA", "SANDOMIERSKA" czy "SPIRYTUS REKTYFIKOWANY", możemy być pewni wysokiej jakości trunku.

PPS Polmos w Warszawie S.A. Wytwórnia Wódek w Stalowej Woli posiada profesjonalne systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności ISO/HACCP od 2004 roku. Normy ISO serii 9000 stanowią uznany na świecie zbiór norm w zakresie zarządzania.
Fakt posiadania przez firmę certyfikatu zgodności z ISO 9001 często decyduje o dalszej współpracy między firmami.
     W tym roku Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, które jest członkiem Międzynarodowej Organizacji IQNet, przeprowadziło w Wytwórni Wódek kolejny audyt odnowienia systemu i wydało certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności w zakresie: projektowanie, produkcja i sprzedaż SPIRYTUSU REKTYFIKOWANEGO i innych napojów spirytusowych.

     Certyfikaty wydane przez PCBC uzyskują globalną akceptację i promocję partnerską jednostek certyfikujących.
- Jest to dla nas ważne ze względu na to, że eksportujemy nasze wyroby do takich krajów, jak: Tajwan, Japonia, USA i Wielka Brytania - mówi Grażyna Opalińska, dyrektor Wytwórni Wódek.

     HACCP to system zapewniania bezpieczeństwa żywności. - Tradycyjny sposób badania wyrobów gotowych polegający na wyrywkowym pobieraniu i badaniu próbki z partii wyrobów gotowych, nie gwarantuje ich bezpieczeństwa. W systemie HACCP główny nacisk związany z nadzorem nad żywnością kładzie się na przyczyny zagrożeń bezpośrednio w miejscu ich powstawania oraz ryzyka ich wystąpienia, podczas wszystkich etapów procesów produkcji i dystrybucji żywności - przekonuje Grażyna Mazurkiewicz, pełnomocnik ds. zarządzania jakością.

PPS Polmos w Warszawie S.A. współpracuje z firmami posiadającymi wdrożone systemy zarządzania jakością, co pozwala na otrzymywanie surowców o powtarzalnej jakości.

     - W Wytwórni Wódek w Stalowej Woli pierwsza kontrola jakości odbywa się już na samym początku, kiedy do zakładu wjeżdża cysterna destylatu. Wstępnie sprawdza się moc, ilość, a także walory smakowe. Dodatkowe analizy chemiczne otrzymanej partii alkoholu etylowego wykonuje się w zakładowym Laboratorium, wyposażonym w nowoczesny sprzęt - tak o swojej pracy w Laboratorium opowiadają panie Aleksandra Pamuła - specjalista ds. analiz chemicznych i kontroli jakości i Bogusława Kula - laborant, dla których jakość wyrobów Wytwórni Wódek w Stalowej Woli jest priorytetem. Surowce po uzyskaniu pozytywnej oceny jakościowej mogą być stosowane do produkcji.

     Na każdym etapie produkcji przeprowadzana jest kontrola, począwszy od sporządzenia zestawu wódki do wydania wyrobu do Magazynu Wyrobów Gotowych. Cały zespół pracowników produkcji w trakcie rozlewu jest zobowiązany do kontroli czystości butelek, czystości i ilości płynu w opakowaniach jednostkowych, prawidłowości zamknięcia i etykietowania, banderolowania i pakowania. W systemie HACCP bardzo ważna jest odpowiedzialność pracowników - każy pracownik Wytwórni jest świadomy i odpowiedzialny za to, co robi na swoim stanowisku pracy.

     Następnym etapem kontroli jest codzienna komisyjna ocena wyrobów wyprodukowanych dnia poprzedniego, a ponadto Zespół Degustacyjny dokonuje analizy porównawczej. Sprawdza, czy ostatnia partia alkoholu wygląda i smakuje identycznie jak ta wyprodukowana kilka dni czy kilka tygodni wcześniej.

     Pozytywny wynik oceny jest podstawą dopuszczenia partii do obrotu handlowego.
     Do produkcji swoich wyrobów Wytwórnia Wódek używa wyłącznie najwyższej jakości alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego oraz wody technologicznej, poddanej procesowi odmineralizowania.

     Funkcjonujący w Wytwórni Wódek w Stalowej Woli zintegrowany system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności chroni interesy konsumenta, dając mu pewność bezpieczeństwa i wysokiej jakości zdrowotnej nabywanego alkoholu.
Chroni również interesy producenta, który prowadząc w odpowiedni i udokumentowany sposób proces produkcyjny może udowodnić, że robi wszystko, aby wytworzyć produkt bezpieczny dla zdrowia.

 Tygodnik Sztafeta, dn. 21-04-2011r.